Podstawy botaniki Archive

Co to jest roślina i z jakich części się składa cz. 2

Pęd ma zawsze jeden pręt i różną ilość opartych na nim blaszek, liści. To tak jak w drabinie, gdzie mamy zawsze tylko dwa pręty, a między nimi różną ilość szczebli. Czy tych szczebli jest 3, czy 10, czy 100, to zawsze powiemy, że to jest drabina, dlatego, że te szczeble są oparte na dwu prętach.
Category: Podstawy botaniki

Co to jest roślina i z jakich części się składa cz. 1

Botanika jest to umiejętność, która się zajmuje poznaniem roślin. Rośliny są to rzeczy żyjące, zazwyczaj przyrośnięte do ziemi. Te części, którymi rośliny są przyrośnięte do ziemi, są to najczęściej włókna cieńsze lub grubsze, które jedne-z drugich wychodzą czyli rozgałęziają się, a wszystkie te rozgałęzienia wyglądają podobnie jedne do drugich. Te rozgałęzione włókna są zazwyczaj białawe,
Category: Podstawy botaniki