Len i pokrewne cz. 3

Środek kwiatu zajmuje jedno ciało, mające postać bańki o pięciu wypukłych bokach a rozdzielającej się w górze na pięć nitek.

Jak taką rzecz poprzecznie przekrajać, widać, że w środku stoją zalążki, po dwa w każdej wypukłości bańki. Jest to zatem oczywiście słupek, złożony z pięciu listków, które się w dolnej części w jedne zalążnię zrosły, a mają oddzielne szyjki i znamiona.

Słupki daleko częściej składają się z kilku zrośniętych listków, niż tak, jak u piwonii i jaskru, z jednego.

Chcąc więc krótko powiedzieć, jaki jest słupek, mówimy z ilu składa się listków. Te listki, żeby się wiedziało, że to nie o zwyczajnych liściach mowa, nazwano owoco-listkami. Mówimy, że len ma słupek z pięciu owocolistków złożony, wybiegających w pięć-szyjek, zakończonych podłużnymi znamionami. Jak kwiat okwitnie, jak korona opadnie, pręciki zeschną się, to i zalążnia słupka zapylona, zaczyna się rozrastać i zamieniać na owoc. Szyjki usychają, a jak z zalążków utworzyły się nasiona, to i ścianka zalążni zsycha się i owoc pęka.