Len i pokrewne cz. 5

W kwiatach jaskru i piwonii jest pręcików wiele, tu jest ich tylko 5;  tam były wolne, tu są nasadami nitek zrośnięte. Tam owocolistki były wolne, tu są zalążniami z sobą w jeden słupek zrosłe, mają tylko szyjki wolne.

U jaskru i piwonii listki kwiatów (działki, płatki, pręciki i słupki) były Ułożone na łodyżce (dnie kwiatowym) skrętolegle, podobnie jak liście zielonych pędów. U lnu działki, płatki, pręciki i słupki stoją na tej samej wysokości w około łodygi, czyli w okółkach, nie są więc skrętolegle, ale są okółkowo ułożone. Kwiat jaskru jest złożony skrętolegle, kwiat lnu okółkowe.

Len od niepamiętnych czasów, bo przed 3,500 lat, już był na Wschodzie uprawiany. U nas z pewnością późno, bo chyba dopiero za Łokietka na przędziwo siany. Jego łodygi po wyrwaniu i ususzeniu cochrzą się, to jest z pomocą grubego grzebienia odrywają się z nich torebki; potem się len moczy, suszy, dalej międli się, to jest oddzielają się zdrewniałe i ostre paździerze od włókien miękkiego łyka dających przędziwo. Z tego przędą się mocne, szare nici, a z tych tka się płótno bielone na słońcu.