Organizacja lasu na zaoranym miejscu

­Dobrze jest czasami, jeśli to możliwe, zorać i zasiać zbożem miejsce przeznaczone pod las. Na gruntach bogatych i urodzajnych, na których chwasty łatwo porastają, wyhodowanie lasów, a w szczególności iglastych, przedstawia wielkie trudności; jeżeli jednak grunta takie zorany i zasiejemy początkowo zbożem, to oprócz zysku ze zboża, osiągniemy i tę korzyść, że się zmniejszy ilość chwastów. Oprócz tego wyhodowanie drzewostanów na gruntach uprawionych kosztuje mniej niż na ugorach. Wskazujemy następujące sposoby zaprowadzenia lasów jednocześnie z roślinami gospodarczymi.

a) Kultura z oziminą. Nasiona leśne zasiewają się jednocześnie z nasionami żyta ozimego siewem pełnym, lub też w pasy. Większe nasiona sieją w bruzdy przed zabronowaniem zasiewu żyta, a drobne po jednorazowym bronowaniu. Jeżeli po rozpoczęciu się kiełkowania i skoszeniu zboża wyrastają chwasty, to w następnym roku odpadek winien być skoszony, jeśli zasiew dokonany był w pasy. Razem z siewem oziminy można w jesieni dokonać sadzenia roślin kijem tak, jak w szkółkach, zachowując szerszą odległość. Na gruntach jednak mokrych sadzonki uciskane bywają przez mróz.

b) Kultura z jarzyną. Po zaoraniu i zabronowaniu zasiewu jarzyny (jednego dnia) sadzić roślinki w rząd kołkiem. Sadzenie jednolatek sosnowych i dwulatek świerkowych odnosi najlepsze rezultaty, a nawet sadzonki uszkadzają się przy zbiorze zboża sierpem.

Kultura z kartoflami. Dopełniwszy najpierw sadzenia roślin w rząd na gruncie uprawionym, zachowując przy tym odległość między rzędami 1,5 metra zasiać w przestrzeniach między rzędami roślin rząd kartofli. Obredlając kartofle, usuwamy jednocześnie chwasty, co odnosi pomyślny wpływ na rozwijanie się roślin. Sadzić kartofle można i w drugim, a nawet trzecim roku, jeśli rośliny nie będą przeszkadzać.

­Ponieważ wyhodowanie drzewostanów jednocześnie z kulturą roślin gospodarczych wymaga niewielkich kosztów i odnosi bardzo dobre rezultaty, to sposób taki stosuje się także na porębach leśnych (cięciach). Wyrąbawszy więc drzewo w porębie i wykarczowaw­szy pnie, sieje się tam przez rok albo dwa zboże, następnie hodują drzewostany jednym z opisanych sposobów tz. gospodarstwa leśno-polowego.