Przesadzanie roślin dla utworzenia drzewostanu

­Odległość jednej sadzonki od drugiej na placu kulturnym (stałym miejscu) zależy od wielkości sadzonek, jakości, warunków miejscowości i sposobu sadzenia. Im większe są sadzonki tym odległość powinna być większą; sadzonki dębu, brzozy, wiązu w wieku 6-10 lat mogą być odległe od siebie o 3 metry; sadzonki zaś jednoletniej sosny, lub 2-letniego świerku o 0,5 metra jedna od drugiej, rzędy tych ostatnich rodzajów drzew o 1,5 metra odległości jeden od drugiego. W ostatnim razie, tj. przy wysadzaniu na 1 morgu 3500-4000 sztuk, należy umieszczać sadzonki rzędami, szczególnie jeśli się zamierza kosić od czasu do czasu plac. 3-4-letnie świerki lub sosny, 3-5-letnie drzewa liściaste można sadzić tak, aby na mordze wypadła ze 2500 sztuk, czyli żeby sadzonki oddalone były jedna od drugiej o jakie 1,25 metra.

Im sadzonki mocniejsze i w ogóle zdrowsze, tym rzadziej można je sadzić. Rodzaje drzew, rozkoszujące się w cieniu, jako to: świerk, jodła, lipa i inne sadzić należy ciaśniej, a to w tym celu, żeby sadzonki wcześniej się zwarły, po zwarciu bowiem rodzaje te rosną energiczniej niż przed zwarciem. Przy rozmieszczeniu sadzonek rzędami pewne energiczniejsze wzrastanie daje się zauważyć nawet przed zwarciem rzędów.

Im odpowiedniejszy jest grunt, im dokładniej dopełniono sadzenia i w ogóle im więcej pewności, że na sadzeniu strat się nie poniesie, tym rzadziej mogą być rozmieszczone sadzonki. Odległość około 1,5 metra między sadzonkami, czyli wysadzanie 2,500 sztuk na przestrzeni 1 morga powinno się w większości wypadków hodowania lasu praktykować.

Czas sadzenia

Sadzenie powinno się odbywać albo na wiosnę przed rozwarciem pąków lub też w jesieni po opadnięciu liści. Przy sadzeniu jesiennym drzewa iglaste można sadzić wcześniej, aniżeli liściaste, a więc przed opadnięciem liści drzew liściastych. W razie sadzenia drobnych sadzonek na gruncie pulchnym, należy dać pierwszeństwo sadzeniu wiosennemu, albowiem przy sadzeniu jesiennym sadzonki bardzo często wyciągane są przez mróz w pierwszą już wiosnę.

Głębokość sadzenia

Sadzonki należy sadzić tak samo głęboko, jak w grzędach nasiennych lub w szkółce drzewnej; ponieważ jednak u drobnych sadzonek trudno odróżnić to miejsce, gdzie się zaczyna łodyga powietrzna, przeto trzeba sadzie cokolwiek głębiej, uważając jednak, aby pierwsze liście, albo też liścienie drobnych drzew iglastych były nad powierzchnią ziemi, liściaste zaś posadzone tak, żeby najniższy pączek wystawał. W każdym razie sadzenie głębokie odnosi lepsze skutki, aniżeli bardzo płytkie. Co do brzozy, to jakkolwiek ta dobrze się przyjmuje przy głębokim sadzeniu, trudnym jest atoli wyhodowanie lasu odroślowego po ­zrąbaniu takich brzóz, gdyż odrośl brzozowa zjawia się przy samej szyjce korzenia, która w tym razie bywa zakopana czasami w ziemi.

Przy wysadzaniu rozmaitych rodzajów drzew leśnych należy zwracać uwagę na niektóre własności drzew.