Przesadzanie różnych drzew

Dąb

Jeżeli dęby mają się sadzić na miejsce, gdzie nie będą narażone na przymrozki wiosenne, wstrzymujące ich rozwój, to można je wysadzać na stałe miejsce w wieku lat 2 wprost z grządek nasiennych. W przeciwnym razie koniecznie trzeba wychować w szkółce drzewnej sadzonki rosłe, gdyż na te ostatnie nie tak łatwo oddziaływają mrozy wiosenne,  jak na drobne, albowiem zniżenie temperatury znaczniejsze jest u powierzchni ziemi, niż na pewnej wysokości. Z powodu zabijania przez mrozy drobnych sadzonek dębowych, te ostatnie często zamierają (przestają rosnąc) w ciągu 10-15 lat.

Przy sadzeniu 2-letnich dębów na zorany grunt, sadzenie odbywa się za pomocą kija, jak w szkółce drzewnej, przy sadzeniu zaś wszelkiego wieku sadzonek w nie obrobioną glebę kopią się dołki, mające głębokość i szerokość, odpowiadającą wielkości korzeni. Im dołek jest większy, tym sadzenie pewniejsze i lepsze, albowiem świeżo rozwijające się korzenie mają po wsadzeniu pulchną ziemię. Jeśli jest możność po temu, to przy wsadzeniu do jamki należy przysypać korzenie lepszą ziemią.

­Dęby, czy to z grzęd nasiennych, czy też ze szkółki drzewnej, wysadzają się bez grudek ziemi.

Klon, jesion i wiązy

Sadzenie klonów, jesionów i wiązów odbywa się w taki sam sposób, jak i dębu.

Lipa

Roślinki lipowe mogą być przesadzone na stałe miejsce wprost z grządek nasiennych w wieku lat 2-4. Lipa przesadzanie przenosi z łatwością; w pierwszych jednak latach po przesadzeniu wzrost się opóźnia, tak samo prawie, jak dębu. Rosłe sadzonki sadzą się tak, jak dębowe.

Jodła, modrzew, limba

Wszystkie te rodzaje drzew sadzą się tak samo, jak świerk. Modrzew należy przesadzać w jesieni, albowiem wcześnie bardzo na wiosnę puszcza pączki, a przesadzony z rozwinięte mi pączkami niekiedy ginie, szczególnie w wieku starszym. Przesadzanie 1-2 latek do szkółki może być dokonane wcześnie nawet na wiosnę bez żadnej obawy. Jeśli modrzew zostaje dłużej na grzędzie nasiennej, to przesadzać go już trzeba grupkami. Przy przesadzaniu starszych i większych sadzonek, 4-5 lat, obcinają się gałęzie, a nawet czasami wierzchołki (jeśli te są wątłe), tak jak to się robi u drzew liściastych.