Co to jest roślina i z jakich części się składa cz. 2

Pęd ma zawsze jeden pręt i różną ilość opartych na nim blaszek, liści. To tak jak w drabinie, gdzie mamy zawsze tylko dwa pręty, a między nimi różną ilość szczebli. Czy tych szczebli jest 3, czy 10, czy 100, to zawsze powiemy, że to jest drabina, dlatego, że te szczeble są oparte na dwu prętach. Tak też i w pędach, czyli gałązkach zielonych roślin mamy jeden pręt, va w około niego liście i ilekolwiek ich jest, zawsze stoją coraz wyżej w około jednego pręta i dlatego tak złożoną rzecz nazywamy pędem. Jak mówię pęd, to od razu wiem, że tam musi być łodyga i wychodzące z niej liście; tak samo jak, kiedy wymawiam drabina, to przypominam sobie rzecz, co ma dwa pręty i przechodzące między nimi szczeble.

Pędy roślin, drzew czy ziół, zawsze są zielone i wznoszą się w powietrzu dlatego, że się rośliny za pomocą nich na słońcu żywią; rośliny karmią się zielonymi częściami ciała z powietrza na słońcu. Korzenie zaś roślin siedząc w ziemi, pobierają z niej wodę; dalej w ziemi, gdzie korzenie siedzą, nie ma wody i korzenie pić nie mogą, to roślina usycha z pragnienia i my to widząc, mówimy, że więdnie. Korzenie piją nie czystą wodę, ale taką, jaką w ziemi znajdują tj. taką, w której ziemne części są rozpuszczone. Jak namoczyć ziemi w wodzie, to taka woda inaczej smakuje jak deszczowa, dlatego, że się niektóre ziemne cząstki w niej rozpuściły. Korzenie więc pijąc, zabierają te ziemne cząstki na pokarm dla rośliny.

Podobnie jak dwie kończyny naszego ciała, ręka i noga, mają rozgałęzienia palców, ale obie są odmienne, bo do czego innego służą, tak i korzenie, służące roślinie do przytwierdzenia jej i picia z ziemi inaczej wyglądają, niż pędy nadziemne, zielone, które biorą pokarm z powietrza.