Urządzenie szkółki siewnej

­Wybór miejsca pod szkółkę siewną

Pod szkółkę siewną wybrać należy miejscowość otwartą, gdyż w razie potrzeby można urządzić sztuczne zacienienie czyli ochronę: miejscowość zaś zasłoniętą czasami bywa bardzo trudno albo zupełnie nie można oświetlić. Jeżeli szkółka siewna urządza się na krótki przeciąg czasu, np. dla jednorazowego zasiewu nasion (czasowa szkółka) i jeśli mające się wysiać w niej rośliny potrzebują ocienienia, to się wybiera zasłoniętą miejscowość; również ocienioną, przygłuszoną miejscowość obierają i w tym razie, gdy się zaprowadzają nie te drzewa, które w danej miejscowości dziko rosną, a inne, na które wielki mróz, susza itd. źle oddziaływają.

State szkółki urządzają się około folwarków w ogrodach warzywnych, a czasowe w lasach na zrębach, haliznach itp. otwartych miejscowościach. Przy zakładaniu stałej szkółki niema potrzeby zwracać uwagi na jakość gleby, trzeba tylko, żeby ta ostatnia zdatna była do orania, gdyż w razie koniecznym szkółka może być ulepszona przez kompost, gnój, popiół darniowy (przepalaną darninę).

Szkółka siewna powinna być ogrodzona tak samo, jak i każdy ogród, w razie, jeśli niema pewności, że bydło nie popsuje grządek.

Urządzenie grządek w szkółce siewnej

Grzędy w szkółce siewnej urządzają się takie same, jak w ogrodzie. Jeżeli szkółkę zakładamy na miejscowościach nie uprawianych, to należy dane miejsce przeorać głęboko, nie zważając na to, że dolna (wewnętrzna) warstwa ziemi zostanie wywrócona na wierzch. Głębokie przekopywanie i wywracanie ziemi na zewnątrz (głębokości 2 do 2,5 szpadli) ma na celu mniejsze rozchodowanie na polewanie grządek i pielenie chwastów.

Im drobniejsze są nasiona drzewne, tym powierzchnia grządek powinna być obrobiona staranniej. Ostateczne wykończenie grządek odbywa się przed samym zasiewem; najlepiej gdy grządka przygotowana jest tego samego dnia, w ciągu którego ma się odbyć zasiew.  Przekopywanie zaś, czyli zoranie roli dla zasiewu wiosennego, powinno być ukończone w jesieni.

­­Na gruntach pulchnych lub grudkowatych powierzchnia grzędy ugładza się walcem. Lecz grunta umiarkowanej zwięzłości dostatecznie jest po starannym równaniu powierzchni grabiami wyrównać ostatecznie miotłą. Takie przygotowanie powierzchni grządek aż nadto jest dobre nawet i do wysiewu najdrobniejszych nasion.