Dozór nad grzędą nasienną

­Ocienienie grzędy

Gdy zjawią się kiełki, to po zdjęciu nakrywki ochronnej należy w jakikolwiek spo­sób zasłonie je od światła słonecznego; zwykle dla ocienienia kiełków wsadzają się po bokach grzędy gałęzie z liśćmi, lub też rozkładają się gałęzie nad grządką na deskach, przymocowanych do kołeczków, wbitych na około grzędy. Można także zasłaniać tarcicami, czyli cienkimi deskami itd. Lecz rośliny wyhodowane bez sztucznego ocienienia są przeważnie mocniejsze niż te, które wyrosły pod zasłoną, za to ostatnie bywają zwykle dłuższe od pierwszych.

Pielenie grzędy

Wzorowe hodowanie młodych roślinek wymaga pielenia chwastów na grzędach, gdy tylko te się pokażą i spulchniania powierzchni gruntu między rzędami. Spulchnianie ziemi korzystne jest nawet wtedy, gdy chwastów nie ma, jeśli tylko powierzchnia grzędy stwardniała, przy czym spulchnianie to (nie głębiej nad 2 centymetry) dokonywa się za pomocą tych samych narzędzi, jakie służą do robienia bruzdek.

Polewanie grządek

Polewać wtedy tylko należy, gdy zajdzie obawa, że roślinki bez wody zginą. W każdym razie lepiej w lecie kilka razy spulchnić powierzchnię grzędy w celu niedopuszczenia do stwardnienia roli. Polewanie konieczne tylko jest w czasie bardzo długiej suszy i w początkach kiełkowania, gdyż w tych razach zwykłe spulchnianie nie odnosi pożądanego celu.

Uszkodzenie kiełków i roślinek

Chore roślinki z żółtymi liśćmi należy wyrywać i odrzucać, gdyż czasami zarażają się od nich sąsiednie, szczególnie sosnowe.

Jeżeli chore roślinki z łatwością wyjmują się z ziemi, co oznacza, że korzonki ich są nadwerężone, to należy poszukać w grządce gąsienic chrząszcza (białych gąsienic 3 centymetry długich z 6 nóżkami na przedniej części ciała) i jeśli takowe się znajdą, koniecznie je wytępić, gdyż one to zjadają korzonki.

Jeśli kiełki zjadane są przez ptactwo, to należy zakrywać je siatkami przymocowując takowe do kiełków wsadzonych naokoło grządki, gdyż stawiane zwykle straszydła nie zabezpieczają zupełnie roślin od wyjadania ich przez żarłoczne ptaki.

Jeżeli młode kiełki mogą być narażane na przymrozki, to można używać na noc zasłony takiej, jaka służy przeciw dziennym upałom.

Jeżeli mróz działa w ten sposób, że rośliny wydają się wysunięte na wierzch (co bywa na mokrej pulchnej roli na wiosnę.), to należy je wtłoczyć w ziemię na powrót. W tym celu, tj. dla uniknięcia wyciągania roślin przez mróz, trzeba się wystrzegać pielenia grzędy i spulchniania gruntu późną jesienią.