Organizacja lasu na zaoranym miejscu

­Dobrze jest czasami, jeśli to możliwe, zorać i zasiać zbożem miejsce przeznaczone pod las. Na gruntach bogatych i urodzajnych, na których chwasty łatwo porastają, wyhodowanie lasów, a w szczególności iglastych, przedstawia wielkie trudności; jeżeli jednak grunta takie zorany i zasiejemy początkowo zbożem, to oprócz zysku ze zboża, osiągniemy i tę korzyść, że się zmniejszy ilość […]
Kategoria: Drzewa leśne

Wychowanie drzewostanów z nasion

­Bezpośrednio na miejsce obrane pod las można siać nasiona tych wszystkich rodzajów drzew, które się hodują z nasion w szkółkach. Wysiewanie jednak nasion niektórych rodzajów drzew ma pewne niedogodności, tak np. nasiona lipowe, jesionowe, grabowe wschodzą dopiero w rok po zasiewie wiosennym, a ponieważ rodzaje te wymagają gruntu dobrego, to może się stać, że miejsca […]
Kategoria: Drzewa leśne

Przesadzanie świerków

Świerk wysadza się na miejsce stałe wprost z grządek nasiennych w wieku lat 3 – 5; przy tym sadzą albo pojedynczymi roślinkami, albo po 2-3 razem lub też grupkami 5-10 sztuk. W ostatnim razie grupki przy wydobywaniu tak są oddzielane jedna od drugiej, aby korzenie sadzonek w jednej grupce były możliwie splecione. Grupki sadzonek mogą […]
Kategoria: Drzewa leśne

Przesadzanie sosen

Jeśli plac pod kulturą będący nie zarasta chwastem lub też bardzo mało, co ma miejsce na gruncie chudym, to na plac taki już jednolatki sosnowe można przesadzać wprost z grządek nasiennych, Przy tym zwracać należy uwagę, aby przy wydobywaniu rośliny z grzędy nasiennej korzenie jej były długie. Zdjąwszy cienką, wierzchnią warstwę ziemi szpadlem lub motyką, […]
Kategoria: Drzewa leśne

Przesadzanie różnych drzew

Dąb Jeżeli dęby mają się sadzić na miejsce, gdzie nie będą narażone na przymrozki wiosenne, wstrzymujące ich rozwój, to można je wysadzać na stałe miejsce w wieku lat 2 wprost z grządek nasiennych. W przeciwnym razie koniecznie trzeba wychować w szkółce drzewnej sadzonki rosłe, gdyż na te ostatnie nie tak łatwo oddziaływają mrozy wiosenne,  jak […]
Kategoria: Drzewa leśne

Przesadzanie roślin dla utworzenia drzewostanu

­Odległość jednej sadzonki od drugiej na placu kulturnym (stałym miejscu) zależy od wielkości sadzonek, jakości, warunków miejscowości i sposobu sadzenia. Im większe są sadzonki tym odległość powinna być większą; sadzonki dębu, brzozy, wiązu w wieku 6-10 lat mogą być odległe od siebie o 3 metry; sadzonki zaś jednoletniej sosny, lub 2-letniego świerku o 0,5 metra […]
Kategoria: Drzewa leśne

Przesadzanie roślin do szkółki drzewnej

­Urządzenie szkółki drzewnej Przesadzać rośliny do szkółki drzewnej należy wtedy, gdy chcemy wyhodować większe sadzonki. Plac, wyznaczony pod szkółkę drzewną, należy tak samo uprawiać, jak i grzędy nasienne. Dla roślin drobnych (1-letnia sosna, świerki itp.) urządzają się grzędy, a dla większych (2-tni dąb itd.) placyki, powierzchnia których wyrównywa się za pomocą grabi lub bron. Umieszczanie […]
Kategoria: Drzewa leśne

Wysadzanie roślin z grzędy

­Termin, do którego roślinki pozostawiają się na grządce nasiennej Wszystkie drzewka l-roczne mogą być przesadzane z grzędy do szkółki drzewnej, dla każdego jednak rodzaju można przypuszczalnie określić czas do którego młode roślinki mają pozostać na grzędzie nasiennej. Dąb należy przesadzać jednoroczny i w żadnym razie nie później jak przed skończeniem 2 lat. Ponieważ pionowy korzeń […]
Kategoria: Drzewa leśne

Dozór nad grzędą nasienną

­Ocienienie grzędy Gdy zjawią się kiełki, to po zdjęciu nakrywki ochronnej należy w jakikolwiek spo­sób zasłonie je od światła słonecznego; zwykle dla ocienienia kiełków wsadzają się po bokach grzędy gałęzie z liśćmi, lub też rozkładają się gałęzie nad grządką na deskach, przymocowanych do kołeczków, wbitych na około grzędy. Można także zasłaniać tarcicami, czyli cienkimi deskami […]
Kategoria: Drzewa leśne

Siew modrzewiu, jodły i limby

Modrzew Nasiona modrzewiowe podobne są do sosnowych, tylko jaśniejsze i prędko tracą siłę kiełkowania, dlatego też potrzebują gęstszego siewu niż nasiona sosnowe, a nawet świerkowe. Kiełek modrzewiowy w ogóle podobny do sosnowego, ale posiada jak liścienie, tak również i szpilki nieząbkowane. Roślinki modrzewiu europejskiego i syberyjskiego wielce różnią się od siebie. Kiełek I-go gatunku wyrasta […]
Kategoria: Drzewa leśne