Zasiew brzozy, olszy i akacji

Zasiew brzozy

Szyszeczki brzozowe dojrzewają w drugiej połowie lata (w końcu lipca albo w sierpniu), czasami wcześniej albo później, zależnie od gruntu, miejscowości i czasu. Nasiona te są bardzo drobne, charakteryzują się tym, że bardzo prędko tracą siłę kiełkowania i w ogóle władają tą siłą w małym stopniu. Z tej to właśnie przyczyny należy siać brzozę albo zaraz po jej zbiorze lub też w jesieni, nie czekając wiosny, gdyż do tego czasu nasiona mogą zupełnie stracie siłę kiełkowania. Siać trzeba bardzo gęsto, przy tym posypywać z wierzchu nasionami, zmieszanymi zwykle z łuską. Po skończonym siewie dobrze jest przycisnąć grządkę deską, albo też pulchnym gnojem lub piasek, z lekka nim przysy­­pać, lecz tak żeby wierzchnia część nasion była widzialna.

Wczesny zasiew wiosenny wydaje młode kiełki tego samego lata, a późny aż na przyszłą wiosnę.

­­Kiełek ma 2 maleńkie okrągłe liścienie, po których następuje najpierw mały liść o 3 ząbkach, a następnie ­ ­liście niczym nie różniące się od prawdziwych.

Kiełek brzozy jest bardzo wątły, nie wytrzymuje upału i w ciągu lata, jeśli ten się zjawił na wiosnę, wyrasta do 10-13 centymetrów. W pierwszych latach brzoza rośnie nieraz bardzo powolnie.

Zasiew olszy

Orzeszki obydwóch naszych gatunków olszy są większe niż nasiona brzozowe. Zbierają szyszeczki zawierające nasiona zwykle w początkach zimy, w temperaturze pokojowej z łatwością nasiona z szyszek wychodzą. Siać olszę na­leży wcześnie na wiosnę, póki grządka ma dostateczną ilość wilgoci. Jeżeli przed siewem grządka wyschła, to należy ją zwilżyć. Olszynę sieją tak samo, jak brzozę, tj. siewem pełnym, czyli rozrzucając nasiona w grzędy, lecz nie w bruzdki, z lekka przysypując po skończonym siewie ziemią pulchną i przyciskając następnie powierzchnię grzędy deseczką. Zasiew może ­ ­być przykryty wiosenną nakrywką ochronną do czasu kiełkowania.

Kiełki olszowe wschodzą nie jednocześnie: część nasion wschodzi w pierwszym roku po dokonanym zasiewie, a druga część dopiero za rok, a czasami i po upływie 2 lat. Kiełek w początkach swego istnienia ma 2 okrągła we liścienie, które cokolwiek są większe niż brzozowe, następnie wyrastają puszyste liście, trochę do dorosłych podobne. Wysokość kieł­ków w pierwszym roku jest niejednakowa; w następnych latach rosną bardzo szybko.

Zasiew akacji

Biała czyli pachnąca akacja, jak również krzak-żółta akacja hodują się z łatwością, ponieważ nasiona ich nie tylko zerwane świeżo z drzew, ale nawet ­­i kupne zachowują przez długi czas siłę puszczania kiełków. Nasiona wysiane na wiosnę wschodzą po upływie 5-6 dni, przy zasiewaniu nasiona można zakopywać nawet na 3 centymetry głęboko. W pierwszym roku kiełek białej akacji wyrasta na 28 centymetrów i więcej, a żółtej do 10-13 centymetrów.