Sposób nazywania roślin cz. 4

Taki zbiór różnych gatunków, mających pewne wspólne cechy, nazywamy rodzajem.

Jak porównamy piwonią z jaskrami, to się przekonamy, że one mają podobne złożenie kwiatów. W obu razach mamy nieliczne działki i płatki, liczne pręciki i liczne słupki; ale w piwonii działki kielicha są różne między sobą, płatki nie mają miodników w nasadzie, .a ze słupka po dojrzeniu powstaje jako owoc mieszek, a nie jak w jaskrach niełupka. Dlatego zaliczamy tę roślinę, różną tyloma cechami, nie do rodzaju jaskra, ale uważamy ją za należącą do innego rodzaju, który nazywamy Paeonia.

Nie tylko jaskry i piwonie, ale wszystkie rośliny grupujemy dziś w gatunki i rodzaje, wskutek tego możemy każdą, zamiast długiego opisywania, nazwać bardzo krótko, dwoma tylko wyrazami, oznaczającymi rodzaj i gatunek, do którego roślina należy.

Nazwy te są łacińskie, żeby ludzie, mówiący różnymi językami, mogli się z sobą porozumiewać.

Po takim dwuwyrazowym nazwaniu kładzie się nazwisko autora, najczęściej w skróceniu, np. Ranunculus acris, L., gdzie L. znaczy Linnć,. autora, który pierwszy opisał roślinę.) Mają więc rośliny pokrewne dwie nazwy, tak jak dzieci jednych rodziców mają wspólne nazwisko, a poznaje się je po różnych imionach.