Pszenica i pokrewne cz. 4

Cały więc taki pęczek stojący na jeepem nacięciu łodygi jest to pojedynczy kwiatostan, złożony z 5 najwięcej kwiatków, a ponieważ te są siedzące na łodyżce, jest to więc kłos; Tym sposobem ponieważ takich kłosów na głównej łodydze kwiatostanu siedzi wiele, cały tak zwany kłos pszenicy jest kłosem zestawionym z kiosków, czyli kłosem złoconym. Jak pszenica ma kwitnąć, to naprzód otwierają się plewy, potem w każdym kwiatku rozwierają się plewki, Wtedy nitki pręcików Wydłużają się bardzo prędko i pod ciężarem wielkich stosunkowo pylników zwieszają się na dół  a dwa znamiona piórkowate wychodzą z pomiędzy plewek i sterczą na prawo i lewo. Teraz najlżejszy powiew wiatru porywa pyłek z pylników i osadza mionach.

Pszenica należy do roślin, które wiatr zapyla, i jest do tego, jak to widać z urządzenia nitek zwieszonych i długich znamion, dobrze przystosowana.

W zalążni każdego słupka jest tylko jeden zalążek, zupełnie podobnie jak np. w rodzinie złożonych, gdzie też słupek jest z dwu owocolistków zrośnięty. Podobnie też jak tam, tak i tu po okwitnieniu kwiatu, zalążnia zamienia się na owoc nie pękający, tylko zachodzi ta różnica, że kiedy u ostu czy stokrotki nasienie z zalążka powstałe nie przystawało do ściany owocu, tu rozrasta się tak, że już przed dojrzeniem owocu wypełnia całe wnętrze dawnej zalążni i zrasta się z nią zupełnie.