Złożenie nasienia lnianego i jego kiełkowanie cz. 3

Dzieje się to tak: jakkolwiek nasienie padło w ziemię, zawsze najprzód pęcznieje, skorupa nasienia pęka w tym końcu, w którym leży korzeń zarodka, i korzonek wychodzi z nasienia, schodząc do głębi ziemi. Potem część łodyżki pod liścieniami będącej zaczyna rosnąć, zakrzywia się tak, jak tępy koniec podwójnej szpilki, i tym zakrzywieniem wznosi się w górę, ciągnąc nad ziemię wiszące na jednym końcu liścienie jeszcze skurczone i ukryte w skorupie nasienia Liścienie wyssały już tymczasem całe bielmo z nasienia, a korzonek żywi się czerpiąc pokarm z ziemi za pomocą włosków, które go pokrywają. Jak skorupa nasienia z liścieniami została wyciągnięta nad ziemię, to podliścieniowa cześć  łodygi prostuje się, a liścienie się krzywią i tak wysuwają się z pustej skorupy, która spada na ziemię, po czym liścienie płasko się rozkładają. Teraz wierzchołek pędu między nimi ukryty wyrośnie w pierwszą gałązkę lnu, która niebawem zacznie się rozgałęziać, dając boczne pędy, korzonek się rozgałęzi i oba zaczną czerpać pokarm, jeden z powietrza na słońcu a drugi z ziemi.